ලොකු පොඩි හැමෝටම මෙන්න Angry Birds Collection එකක්ම හසියාගෙන්...........,

Angry Birds කිව්වම හැමෝම දන්නවනේ ඉතින් ලොකු පොඩි හැමෝම කැමති පට්ට ගේමක්,
දැනට  මේ ගේම් එකේ කොටස් 4 ඇවිත් තියෙනවා,
Angry Birds Classic
Angry Birds Rio
Angry Birds Seasons
Angry Birds Space
අද  මන් මේ 4 ම දෙනවා ඔයාලට බාගෙනම සෙල්ලන් කරලා බලන්නකෝ,මෙතන ලින්ක් එකෙන් එහෙනං බාගන්න..............,