ඕන දේකට මෙන්න Wibiya.................,


තමන්ගේ බ්ලොග් එක පට්ටටම තියාගන්න ආස ඔයාලට මං මේ සැරේ දෙන්න යන්නේ බාර් එකක්,
හි.......හි.........හි වැරදියට හිතන්න එපා මේක Tool Bar එකක්,
එක තමයි Wibiya Web Tool Bar එකයි,

මේක ඔයාලගේ බ්ලොග් එකට ලේසියෙන්ම නොමිලේ දාගන්න පුළුවන්,
ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලගේ බ්ලොග් එකට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්,
මේකට ඕන තරං Apps දාගන්නත් පුළුවන්,
ඒ වගේම අපේ බ්ලොග් එක කියවන අය ඔන්ලයින් මේකෙන් පෙන්නනවා,එයාලා කොහේ ඉදලද බ්ලොග් එක කියවන්නේ එයාලගේ රටත් මේකෙන් බලාගන්න පුළුවන්,
මේකට  කැමති ඔයාලා මේක අනිවා ඔයාලගේ බ්ලොග් එකට දාගන්න,

No comments:

Post a Comment