කැරකි කැරකි සෝෂල් වෙන්න මෙන්න ඔයාලගේ බ්ලොග් එකට අලුත් ගැජට් කැල්ලක් ...........!

                                                  කව්රුත් කැමතිනේ ඉතින් අමුතු අමුතු ගැජට් කලි තමන්ගේ බ්ලොග් එකට දාගන්න,මේකනං ටිකක් විතර අමුතු එකක් ඔයාලා මේකට කැමතිනං මේක ඔයාලගේ බ්ලොග් එකට දාගන්න,
එහෙනං පල්ලෙහා බඩු තියෙනවා බාගන්නකෝ...................!

කෝඩ් එක කොපි කරලා,
Blogger Dashboard > Layout යන්න,
Add a Gadget ක්ලික් කරන්න,
HTML/JavaScript තෝරන්න,
කොපි කරපු කෝඩ් පේස්ට් කරන්න,
දැන් සේව් කරන්න...............වැඩේ ගොඩ දැන්,


Spinning Social Icons With CSS3 For Blogger

No comments:

Post a Comment