4 ටෝ එඩිටිං වලට ආස අයට මෙන්න.....................,

Corel කිව්වම දන්නවනේ ඉතින් සුපිරිම කියලා.....,

           මේ  සොෆ්ට් එකත් නියමම භාන්ඩයක්,4 ටෝ එඩිට් කරගන්න කියපු ලේසි සොෆ්ට් එකක් තමයි මේක,

          4  ටෝ එඩිට් කරලා ඔයාලට මේකෙන්ම ඒ ටෝ බ්ලොග් එකට දාගන්න ෆෙස්බුකියටත් දාගන්න පුළුවන්,

4  ටෝ එඩිටිං නං මේක තමයි බාගෙන බලන්නකෝ...........,

 Corel PaintShop Pro X4 14.0.0.345

 

 


 

No comments:

Post a Comment