ෆිල්ම් බලන සින්දු අහන ඔයාලට මගෙන් පුංචි තෑග්ගක්.....!

ගින්දර වගේ ෆිල්ම් බලන්න වගේම පට්ටටම සින්දු අහන්න මේ සැරේ මන් දෙනවා ඔයාලට සුපිරි භාණ්ඩයක්,

මේක  මන් දෙන්නේ ඔයාලට Crack  එකත් එක්කමයි, මේක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියල මන් හිතනවා.........,
මෙන්න  Link  එක දැන්ම බාගන්න 

               Splash PRO Player v 1.7.0

මේක බාගෙන ඉවර උනාම ඔයාලා මේකෙන් Splash PRO Player v 1.7.0 Setup Install  කරගෙන ,
SplashPro කියන එක Copy කරලා ඔයාල මේ සොෆ්ට් එක Install කරපු තැනට ගිහින් Paste කරන්න,

දැන්  වැඩේ ගොඩ.................!

No comments:

Post a Comment