ඔයාලගේ බ්ලොග් එකේ SEO හදාගන්න හැටි............,


 

බ්ලොග් කරන මගේ යාලුවෝ දන්නවනේ ඉතින් SEO (Search engine optimization) ගැන ඒ ගැන දන්නේ නැති අය මෙතනින් ගිහින් බලාගන්නකෝ........,
ඉතින් දැන් මගේ යාළුවන්ට මන් දෙන්න යන්නේ එකට දැනට තියෙන Google සමාගමෙන් අපිට දුන්න හොඳම හා පහසුම ඊ පොතයි,
මෙන්න ගන්නකෝ ඉතින්.............,

No comments:

Post a Comment