ජාවාස්ක්‍රිප්ට් වෙබ් ඩිසයිනින් මුල සිට සරලව...........,හැඳින්වීම........,
                       වෙබ් ඩිසයිනින් වැඩ කිරීමට භාවිතා කරන නොයෙක් ක්‍රමලේක භාෂා අතරින් ප්‍රකට එකක් වන්නේ ජාවාස්ක්‍රිප්ට්ය.මෙම භාෂාව පහසුවෙන් උගත හැකි ලෙස මෙම පාඩම් මාලාව සකසා ඇත.ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පිලිබඳ  මුලික දැනුමක් නොමැති අයෙකුට වුවද මෙම පාඩම් මාලාව පරිහරණය මගින් එය හොදින් ඉගෙන ගත හැක.
                       දැනට ලොව පවතින වේගයෙන් දියුණු වන ක්‍රමලේක භාෂාවක් ලෙස අපට ජාවාස්ක්‍රිප්ට් හඳුනාගත හැක.
එක් දිනකට එක් පාඩමක් බැගින් ඔබට මෙම ලිපි පෙළ ඉදිරි පත් කරනු ඇත.

ඔබ  සැමටම ජය වේවා...........!
රැඳී සිටින්න හසියාගේ සයිබර් අවකාශය සමගින්........................

No comments:

Post a Comment