ටොප් එකට ගෙවන ටොප් සයිට් සෙට් එකක්.............,

          E-Money කිව්වම හැමෝම දන්නවනේ,
අපි දන්න E-Money හොයාගන්න තියෙන සයිට් එක තමයි Google,
 ඒ වගේ E-Money දෙන තව සයිට් සෙට් එකක්  තමයි මං අද දෙන්න යන්නේ,
කෝක කරන්නත් ඉතින් අතේ සල්ලි තියෙන්න එපැයි නේද?
              එහෙනං කරලම බලමුකෝ මේක,


ඉතින් මේ සයිට් බලන්නකෝ.................,

    
   

No comments:

Post a Comment