මෙන්න අපේ සින්ඩිය.........!ඔයාලගේ  බ්ලොග් එකත් දාන්න සින්ඩියට,


දාන පමාව විතරයි,පොස්ට් එක දාලා සින්ඩිය බලනකොට මෙන්න බොලේ අපේ පොස්ට් එකේ සින්ඩියේ,
  
සින්ඩි අතර සින්ඩියනන් මේකම විතරයි,

සින්ඩියට  හැමදාමත් ජයවේවා......!

මෙන්න සින්ඩිය ට සෙට් වෙන්න ...................!

No comments:

Post a Comment