වැටි වැටි නැගිටිමු ගීක්‌............,

බ්ලොග්කරුවන්ගේ සෙවනැල්ල වගේ ඉන්න ගීක්‌ පටන් අරගෙන මාස 4 යන්නවත් ප්‍රථම ඉතා ඉහල ස්ථානයකට එලබ තියෙනවා,
එත් ඒ සාර්ථකත්වය උහුලගන්න බැරි මිනිස්සු අපේ ගීක්‌ සයිට් එකට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා,
එත්  කවදාවත් එහෙම වැඩ වලින් අපිව වට්ටන්න බෑ,එහෙම කරන මිනිස්සු එක හොදට මතක තියාගන්න මොනවා උනත් අපි හැමදාම ගීක්‌ එක්කයි.
 

No comments:

Post a Comment